søndag 4. oktober 2009

Firedagersuke: en genistrek for klimaet?


En lett gjennomførbar måte å spare energi og fossilt brennstoff på, er å innføre fire dagers arbeidsuke i stedet for fem. Forutsetningen er å gjøre arbeidsdagene litt lenger, slik at arbeidsmengden holder seg konstant. Det holder å jobbe fra 07:00- 17:00 fire dager i uken for å dekke en førti timers arbeidsuke.

Gevinsten her er tredelt. Ved å få en pause på tre dager i stedet for to, vil man spare store mengder energi fordi man kan slipper oppvarming eller avkjøling av arbeids- og skolelokaler.

Når hele samfunnet slipper å fraktes til jobb eller skole en dag i uken, sparer man store utgifter og CO2- utslipp gjennom transportsektoren. I tillegg unngår man biler på tomgang på grunn av lange køer i rushtrafikken, og trafikkflyten blir bedre. Ved å lage en inndeling slik at halve byen har fri på mandager og den andre halvdelen på fredag, slipper man unna med femti prosent av biltrafikken i rushtiden to dager i uken. Så slipper vi trafikkorker på størrelse med den på bildet!

Sist, men ikke minst kan en firedagersuke øke livskvaliteten til innbyggerne. De fleste i dagens stressede samfunn kan ha godt av en skikkelig pause. Hvem har ikke snakket om tidsklemma?