onsdag 28. oktober 2009

Skap en god teknologisirkel!


Per i dag er fornybar energi for dyrt i forhold til fossile energikilder. Teknologien må komme opp i volum for å presse ned prisene; i starten bør derfor staten gå inn og finansiere byggeprosjekter og forskning på fornybar energi. Etter hvert blir det billig nok til at privatpersoner og mindre bedrifter kan komme etter.

For å få til et brukbart system, kan man hente inspirasjon hos foregangsland som har resultater å vise til. Tyskland har innført et veldig spennende system når det gjelder solenergi. Statlig støtte og garanti om gunstig rente i 20 år fremover gjør at flere tør å satse. Samtidig kan produsenter av solenergi selge overskuddet til det nasjonale strømnettet. Dermed har det blitt svært attraktivt å satse på solenergi, både for private og kommersielle anlegg.

Ved forskning kan teknologien bli mer effektiv, mer komprimert og mindre plasskrevende. Dette fører til mindre behov for råmaterialer, noe som skåner miljøet og gjør teknologien billigere. Jo bedre teknologi, jo større etterspørsel, økt produksjon og lavere priser.