fredag 30. oktober 2009

Natur og nedbør i balanse

Dette bildet tok jeg på en fjelltur i sommer på Korsika. Det var et fantastisk landskap der! Mye uberørt natur med eldgamle skoger og bratte, grønnkledte fjellsider. Den skjøre renheten i det hele gjorde et sterkt inntrykk på meg. Det var så... verneverdig!

Litt lenger opp mot fjellet hadde en voldsom skogbrann herjet fjellsidene. Etter å ha snakket med de lokale innbyggerne fikk vi høre at sommeren hadde bydd på unormalt tørt vær. Det blir vanskelig å spekulere, men global oppvarming fører faktisk til et varmere klima og forandringer i nedbørsmønsteret. Der det blir mindre nedbør vil man få et tørrere klima, som igjen øker risikoen for skogbrann. Omfanget av brannene blir naturlig nok verre jo tørrere bakken er.

FNs klimapanel har påvist at en økning i gjennomsnittstemperatur vil føre til forandringer i de globale nedbørsmønstrene. Grovt sett kan det resultere i mindre nedbør og tørke i områder som hadde vann før, og oversvømmelser der det aldri har vært noe problem tidligere. Det kan i høyeste grad påvirke skoger, dyreliv og mennesker i områdene som rammes.

Nedbørsmengden og hvor det faller er avgjørende for hvordan naturen takler "unormale" forhold som tørke, brann, oversvømmelser og andre katastrofer. Skjer det plutselig en forandring i de naturlige syklusene blir det vanskelig for trær, dyr og planter å tilpasse seg. Derfor må vi for alt det er verdt prøve å unngå brå endringer i utgangspunktet.

Hvis vi klarer å snu den forsterkede globale oppvarmingen vil vi forhåpentligvis se at nedbørsmønsteret holder seg der det har pleid å være. En jevn og forutsigbar nedbørssituasjon gjør at naturen er i balanse. Så slipper vi tørke ett sted og oversvømmelse rett ved siden av.

Naturen har utrolig mye vakkert å by på. Jeg har så mange gode minner, bilder og rikdom knyttet til naturopplevelser. Visst er noe så verdifullt verdt å ta vare på!