torsdag 1. oktober 2009

Klimatiltak nr 1: energieffektivisering


Energieffektivisering er noe av det mest økonomiske og samtidig mest effektive vi kan gjøre. All energi vi kan unngå å produsere baner vei for at en større andel av energien vi bruker kan komme fra fornybare energikilder. I tillegg er det ofte billigere med energieffektive tiltak enn å investere i ny produksjon av energi.


Energieffektivisering kan skje i form av forbedringer av nåværende teknologi eller å bruke smartere løsninger fra start, for eksempel i byggefasen til nye prosjekter. Arkitektur, isolasjon, utnyttelse av varme og innbygde energikilder (for eksempel varmepumper, solceller eller solfangere) danner grunnlaget for energigjerrige hus og bygninger. Vi kan utnytte spillvarme fra industrien gjennom fjernvarme. Små tekniske forbedringer i vann- sol- og vindkraftverk kan skape større energiproduksjon uten å bytte utstyr eller bygge helt nytt. Så lenge man kan unngå nyproduksjon frigjør man både penger og energi.