onsdag 28. oktober 2009

Avskoging


Rundt 20 prosent av verdens CO2- utslipp kommer fra avskoging. En enkel og effektiv måte å redusere de globale utslippene er dermed å avstå fra hogst og nedbrenning av skog. Fortrinnsvis regnskog, ettersom det er her reduksjonen i skogarealer er størst.

For å få til dette må et internasjonalt samarbeid til. Jeg tror det mest effektive hadde vært hvis vi får på plass et system der rike land betaler for verning av regnskogen. For at det skal bli attraktivt å ta vare på regnskog bør det bli mer lønnsomt å bruke skogen på en bærekraftig måte i stedet for å fjerne den. Gevinsten er enorm. Foruten at skogen lagrer CO2, vil det biologiske mangfoldet bli bevart, naturkatastrofer kan unngås (skogen binder vannet og hindrer erosjon, ras og så videre) og lokalbefolkningen kan fortsette å bruke trærne på en bærekraftig måte.

Finansiering og koordinering av regnskogprosjekter bør skje i et tett samarbeid med lokalbefolkningen i de berørte områdene. De innfødte har erfaring og kunnskaper om regnskogene som ingen andre.

Jeg vil nevne at et slikt program er godt i gang. For 35 millioner dollar finansierte Norge oppstarten av det nye FN-programmet UN REDD (UN Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Det er et stort skritt i riktig retning! Herfra gjelder det å gjøre REDD- programmet til en handlekraftig organisasjon som gir varige resultater i et globalt perspektiv.