fredag 16. oktober 2009

Sol bak tåke av kull


Dette bildet tok jeg i Beijing. Det er tatt direkte mot solen klokken tolv på dagen. Himmelen er skyfri, men på grunn av det tykke forurensningslaget er det ikke nødvendig med beskyttelsesbriller.

De store mengdene med kull som forbrennes i Asia fører til at store mengder kullpartikler slippes ut i atmosfæren. Slik situasjonen er i dag føres kullstøvet med vindene i atmosfæren mot Svalbard og Nordpolen. Her slippes det ned på snøen, tiltrekker seg solstråler og fører til hurtigere nedsmeltning av isen. Skrekkscenarioet er at iskappene forsvinner, slik at en større mengde av solstrålene absorberes av havet i stedet for å reflekteres. Resultatet blir en selvforsterkende drivhuseffekt som kunne vært unngått med utslippsrensning. Derfor kan vi få en umiddelbar positiv effekt hvis vi stopper strømmen av kullpartikler.