tirsdag 20. oktober 2009

Tenkeren

Skulptur nr. 2 har jeg kalt "Tenkeren". Jeg mener det er her kjernen i løsningen av klimakrisen ligger! For å komme inn på riktig spor må vi finne ut hvordan vi skal angripe situasjonen. Hvilke løsninger må til for å stoppe den globale oppvarmingen? Alle ideer starter i tankene.

Mennesket har en enestående evne til å bruke tankene konstruktivt. Gjennom tusenvis av år har tenkning og utvikling gjort at vi har kommet vanvittig langt innen en rekke fagområder. Vi har gode kunnskaper om verden rundt oss, og kan mye om hvordan ting fungerer. Det har gjort at mennesket kan omsette drømmer og visjoner til fysiske gjenstander, noe som har gjort oss i stand til å produsere teknologi. Teknologien åpnet rom for nye vaner, noe som over tid har ført oss inn i global oppvarming. Når tankene har ledet oss inn i klimakrisen skal vi få til å tenke oss ut også!

Utfordringen nå blir å bruke evnene våre for alvor i kampen mot klimaendringene. Hvis alle små og store tenkere dreier fokuset og kreativiteten mot klimaløsninger, er mulighetene for hva vi kan utrette nærmest ubegrenset. Vi må tenke oss godt om, fordi måten vi velger å håndtere klimasituasjonen på kan få betydning for menneskenes framtid på kloden. Det er et stort ansvar!