fredag 23. oktober 2009

I startblokken

Den tredje skulpturen i rekken forteller at vi må innta plassene. Nå! Som FNs klimapanel har fortalt oss har vi lite tid før den globale temperaturen overstiger den kritiske grensen på to grader. Derfor gjelder det å komme ned i startblokken så kjapt som overhodet mulig, slik at kappløpet med tiden kan komme i gang.

Som kjent er teknikken for et vellykket sprintløp en eksplosiv start, rask akselerasjon og høy toppfart helt inn til mål. Treffende oppskrift for hvordan verdens klimasatsning bør foregå?

Klimatoppmøtet i København. Er dette startblokken verden har ventet på? Kan startskuddet gå allerede i desember? Målet må være en bærekraftig utvikling basert på fornybar energi. Skal vi komme dit på rekordtid må vi ha fokuset og viljen til en sprinter.