tirsdag 27. oktober 2009

Geotermisk energi


Det finnes gode muligheter for utnyttelse av geotermisk energi i dag. Potensialet er enormt, ettersom store mengder termisk energi (varmeenergi) finnes i jordens indre fra radioaktive prosesser i kjernen. I likhet med solenergi er energien fra jordas indre kontinuerlig og i praksis uutømmelig. Den er svært stabil og pålitelig, noe som gjør den attraktiv både som hovedenergikilde og supplement.

Varmen kan utnyttes vanligvis gjennom varmepumper i fjell, jord eller vann. Denne formen for energiutnyttelse gjør seg best i kombinasjon med et strømnettverk, ettersom man får ut to til tre ganger mer energi enn man setter inn i systemet. Jordvarme kan brukes over alt i verden, både for oppvarming og nedkjølning.

Den dyreste, men sannsynligvis mest effektive måten å utnytte geotermisk energi på er jordvarme. Hvis man ser for seg et kraftverk basert på jordvarme kan det bli en god løsning i forhold til mange mindre enheter, ettersom det er selve gravingen som er dyrt. Man bør nemlig ned på 5000 meter. Ved å gjøre en grundig jobb én gang er det lettere å sikre et godt energiutbytte fordi man kommer langt nok ned i bakken. Også for private husholdninger er jordvarme et spennende alternativ, ettersom det reduserer behovet for strøm med ca. 2/3.