søndag 25. oktober 2009

Tidevann


Enorme krefter settes i sving når milliarder av tonn med vann flytter på seg som følge av tidevann. Ved å bygge kraftverk basert på tidevann kan kreftene utnyttes.

Jeg tror det kan være lurt å satse på tidevann fordi det er en forutsigbar energikilde som er totalt uavhengig av været. Også når det gjelder tidevann er det visse plasser som er bedre egnet enn andre. Høydeforskjell, tilgjengelig vannmengde og geografi spiller inn her. Derfor gjelder det å utnytte energien der det passer!

Kraftverkene kan legges til havner for å gi en sentral beliggenhet, og samtidig minimere naturinngrepene.
Før tidevannsenergi blir en viktig energikilde, må det mer forskning til. Teknikkene som finnes er mange, men de er ikke like effektive eller billige som for eksempel sol-, vind- eller vannkraftverk.