torsdag 29. oktober 2009

Flooded forestBildet over har jeg også tatt på en båttur i "The flooded forests" i Amazonas.De naturlige syklusene i nedbørsmengde holder økosystemet ved like og opprettholder den hårfine balansen i regnskogen. Derfor er det ikke vanskelig å tenke seg at likevekten som er bygget opp over tusenvis av år kan rase sammen på grunn av klimaendringene. Hvis isbreene i Andesfjellene forsvinner helt, vil den årlige oversvømmelsen forsvinne. Det er et uakseptabelt scenario, som absolutt ikke får skje.

Etter å ha sett hvilken rikdom som finnes i regnskogene, ble jeg klar over hva vi har å tape hvis vi ikke får stoppet klimakrisen. Uvurderlige skatter som regnskogene vil rammes hardt av global oppvarming. Situasjonen er allerede ille nok gjennom brenning og hogst, og forstyrrelser i nedbørsmønster og smeltevann vil bli alt for mye på en gang. Derfor må vi gjøre noe nå, mens vi enda har muligheten!