torsdag 22. oktober 2009

Bioenergi


Dette er en energiform hvor man utnytter energien som ligger lagret i biomasse. Utslippene av CO2 nøytraliseres fordi det allerede er tatt opp av planten. En veldig spennende mulighet med bioenergi er mulighetene for forbrenning av avfall. På den måten kan man både bli kvitt søppel eller ubrukelige materialer og samtidig få en energiressurs som kan utnyttes. Sagmugg kan for eksempel fungere ypperlig som bioenergi.

Det bør grundigere forskning til før man satser tungt på bioenergi, ettersom den gir mer kompliserte miljøkonsekvenser enn andre fornybare energiformer. Erosjon, konflikt mellom dyrkingsareal for mat og biobrennstoff og ytterligere press på jordens bio- ressurser kan bli bekymringsverdige faktorer. Det er spesielt viktig å unngå avskoging av regnskogene for å rydde plass til dyrking av biobrensel.