onsdag 14. oktober 2009

Fangst og rensning av CO2


Bildet over har jeg tatt i det som har blitt kåret til verdens mest forurensede by, Linfen i Kina. Jeg var i Kina for et og et halvt år siden som klimareporter, og fikk se med mine egne øyne hva som skjer ved overdreven bruk av kullkraft uten CO2- rensning. Som dere ser er det bare så vidt man kan skimte kullkraftverket gjennom tåken av forurensning. Kullpartiklene i luften la seg på klærne etter et par minutter utendørs! CO2- utslippene i Linfen kunne ha stoppet umiddelbart med rensning av anleggene.
Hovedpoenget er å unngå at de skadelige gassene slippes ut i atmosfæren, hvor de bidrar til den økte drivhuseffekten. Ved kjemisk rensning eller lagring i bakken vil ikke utslippene påvirke den globale oppvarmingen.

I overgangsfasen fra fossilt brensel til fornybar energi kan det bli nødvendig å foreta omfattende rensning av eksisterende kraftverk. Hvis ikke må de stenges helt, noe som blir problematisk for landene det er snakk om. Økende energibehov og befolkningsvekst krever energi. Skal man i tillegg skape økonomisk vekst, vil behovet for at energien er billig og tilstrekkelig melde seg. At fattige land ofte velger kull er derfor forståelig. Vår oppgave blir å hjelpe til slik at den billigste energien er miljøvennlig. Det vil koste, men skal vi løse klimakrisen må nok Vesten ta den største delen av regningen.

For å unngå urettferdige situasjoner bør vi opprette en internasjonalt anerkjent støtteordning som enten kan sponse rensning av nåværende eller planlagte anlegg, eller kan tilby et likeverdig eller bedre alternativ til kraftkilde.

Kullkraftverk og gasskraftverk bør være først ut. Rensning av kullkraftverkene er spesielt viktig i folkerike land som opplever en eksplosiv etterspørsel etter energi. Hvis forekomstene av kull er store, har man tilgang på mye og billig energi. Derfor er det liten sannsynlighet for at kullkraftverkene blir stengt. Sannsynligheten for at rene energikilder får et gjennombrudd i tide er laber.