mandag 12. oktober 2009

Vannkraft: miljøvennlig i hele verden?


Vi tenker ofte at vannkraft er synonymt med miljøvennlig. Men er vannkraft miljøvennlig overalt? Svaret er helt klart nei. Det er her viktigheten av tilpassede energikilder kommer inn!

Vannkraft fungerer veldig bra i land som Norge. Vi har mye nedbør og store høydeforskjeller fra fjell til hav. Vannkraftverkene legges inn som en del av det naturlige vannkretsløpet. Selv om inngrepet i naturen blir merkbart ved anleggelse av demninger, er det en akseptabel pris å betale i det lange løp. Når demningene er på plass fortsetter vannet sin naturlige gang, og vi får fornybar energi som varer.

Vannkraftverk i tropene er for eksempel ingen god idé. Når store skogsområder plutselig blir oversvømt, vil temperaturen og luftfuktigheten sørge for en hurtig nedbrytning av trær og planter. Råtnende organisk materiale vil frigjøre CO2 på lik linje med hogst og forbrenning av skog.

India har elver med stort innhold av sedimentpartikler. Når demningene legges til innsjøer her, vil organisk materiale som tidligere fulgte strømmen falle til bunns. Etter et par år er det fare for at innsjøene gror helt igjen. Hverken vann eller elektrisitet blir konsekvensen!

Man skal være forsiktig med store og forhastede inngrep i store elver, for vannets kretsløp kan være sårbart. Demninger i feil størrelse og på feil sted kan fort føre til irreversible prosesser vi ikke har kontroll over. I tillegg blir det veldig mye ekstra vedlikeholdsarbeid og slitasjeskader. Tenk bare på hva som kreves for å holde anlegget fritt for sand og leire! Da er det helt klart mer gunstig med rent vann som kommer rett fra fjellene.