torsdag 29. oktober 2009

Hydrogen eller elbil?


Her ser dere et bilde jeg har tatt på elbilfabrikken til Elbil Norge på Økern i Oslo. Bilene blir stadig forbedret, mens prisene blir lavere og lavere. Her er ClassicBuddy flankert av to eksemplar av den nyeste modellen MetroBuddy.

Mange har spurt seg hvem som blir framtidsvinneren av elbilen og den hydrogendrevne brenselcellebilen. Per i dag ligger elbilen et godt stykke foran, både på tilgjengelighet og prismessig. Elbilen er mye mer energieffektiv enn hydrogenbilen; den kan kjøre fire ganger så langt på samme energimengde.

Som det ser ut nå, mener jeg bilparken bør elektrifiseres. Ved å bruke el fremfor hydrogen kan vi bruke det nåværende strømnettet fremfor å bygge et nytt distribusjonsapparat for hydrogen. El- uttak er svært enkelt og billig å bygge, mens det vil kreve store ressurser å utvinne, frakte og oppbevare hydrogen.

Elbilene kan lades opp overalt hvor man har en stikkontakt til stede. Det vil bli praktisk for forbrukerne, og også veldig enkelt og billig å adaptere til utviklingsland.
I overgangsperioden er det aktuelt med hybridbiler, som går på en blanding av bensin og batteri.

Miljøgevinsten ved å kjøre elbiler er stor. De bruker ikke fossilt brennstoff, og utnytter seg meget godt av energien som tilføres. Mens bensinbiler bare kan gjøre om 20 – 25 prosent av energien i bensinen til bevegelsesenergi, har elbilene en utnyttingsgrad på godt over 80 prosent. Det er denne energieffektiviteten som gjør at man kan kjøre fire ganger lengre i en elbil enn en bensinbil med samme energiforbruk.

Fordi elbilen utnytter energien så mye bedre enn bensinbiler, oppnår man en miljøgevinst selv uten bruk av fornybar energi. Hvis man forbrenner kull eller gass i et elektrisitetskraftverk før den brukes i en elbilmotor vil man få utnyttet en større andel av energien. Derfor bør elbilen subsidieres i store kommende billand som India og Kina selv om energien deres ikke er fornybar i utgangspunktet. I tillegg vil det være en enorm klimagevinst hvis bilparken kan bygges opp av elbiler, slik at den blir miljøvennlig på et blunk når man får tilgang på ”renere” strøm.