lørdag 24. oktober 2009

Vannkraft i elver


Vannkraft er en billig energiform som har fått et godt fotfeste i energimarkedet. Den mest brukte metoden i Norge er å utnytte høydeforskjeller i elvene. Ettersom man benytter energien i vannets naturlige syklus får man en miljøvennlig energikilde uten bruk av fossilt brensel.

Likevel skal man være forsiktig med utbygging av vannkraft enkelte plasser i verden, ettersom det kan få store miljømessige konsekvenser. Spesielt i tropiske strøk med lav høydeforskjell og mye sedimentpartikler. Se egen sak under "eldre innlegg". Hovedproblemet er knyttet til utbyggingen av dammer og elver, som fører til endret vannstand, forandring i vannets naturlige vannføring og innbygging av fosser.

Et alternativ til demninger kan være å legge enorme ”trakter” i elvene. Vannet presses inn i et rør som blir smalere og smalere, helt til det passerer en sjakt med en turbin. Derfra kan det produseres elektrisitet på samme måte som i vanlige vannkraftverk. For å unngå at fisk, drivgods og annet kommer inn i vanntrakten kan det settes et gitter/ filter over åpningen. Jeg tror denne metoden kan passe bra i elver med stor vannføring, små høydeforskjeller og mye sedimentpartikler.