fredag 9. oktober 2009

Saltkraft: mulig løsning på vann- og energikrisen?


Som følge av klimaendringene har FNs klimapanel varslet at smelting av isbreer og et forandret nedbørsmønster vil føre til en akutt vannmangel i store deler av verden. For å møte situasjonen trenger vi klimatilpasning. Her mener jeg vi bør satse på avsaltingsanlegg drevet på fornybar energi. Er det noe vi har nok av på kloden så er det saltvann!
For å slå to fluer i en smekk, bør vi bygge ut saltkraftverk og avsaltingsanlegg samtidig. Førstnevne gir energi, mens nummer to krever energi og gir ferskvann.

Ideen bak saltkraft er å utnytte energien som dannes når saltvann blandes med ferskvann. Hvis ferskvannet må trenge gjennom en membran for å nå saltvannet, oppstår en trykkforskjell som kan brukes til å skape energi.

Saltkraftverk legges gjerne til elveutløp. Ettersom anleggene ligger under bakken, vil man ikke få støy eller visuell forurensning.

Saltkraft kan som sagt produseres uavhengig av værforhold. Om det er dag, natt, overskyet, sol, vindstille eller storm- saltkraft fungerer uansett. Det gjør gjør den til en gunstig kombinasjon med annen fornybar energi, for eksempel vind og sol. Ved å satse på flere energiformer samtidig blir elektrisitetsproduksjonen mindre sårbar. Forutsigbarhet og trygget i forhold til energiproduksjonen er viktig!

Grunnen til at jeg mener verden bør satse på saltkraft, er todelt. For det første er de fleste interessert i stabil og forutsigbar energiproduksjon. For det andre vil bedre og billigere teknologi innen saltkraftverk bane veien for flere og mer energieffektive avsaltingsanlegg, noe som kan gi sårt tiltrengt drikkevann i deler av verden hvor rent vann er en mangelvare.

Saltkraft er som regel basert på teknologi som er nøyaktig omvendt av avsaltingsanlegg. Avsaltingsanlegg er laget for å skaffe drikkevann av saltvann. Teknikken går ut på å presse saltvannet gjennom membraner slik at saltene fjernes og man får ferskvann. Ettersom teknologien er lik, men omvendt i saltkraftverk, virker det logisk at utvikling av utstyr innen saltkraft kan føre til tilsvarende utvikling i avsaltingsanlegg.

Vi er avhengige av å øke effekten og senke prisene på både saltkraftverk og avsaltingsanlegg. En verden med stadig større befolkning, mindre ferskvann og mer behov for energi trenger effektive anlegg i begge ender av skalaen!